УСЛУГИ

Екипът на “Денима Ел Груп” ООД може да предложи на своите клиенти и следните електро услуги:
Асемблиране и изработка на ел.табла (апартаментни и инсталационни) по приложена схема на клиента.
Монтаж и демонтаж на ключове, контакти, ел. табла.
Монтаж и демонтаж на осветителни тела.
Изграждане на нови и поддръжка на съществуващи кабелни инсталации – битови и промишлени.
Изграждане на нови и поддръжка на съществуваща битова и промишлена автоматизация.