Еднофазни електромери

“Денима Ел Груп” ООД предлага еднофазни и трифазни електромери.

Description

Еднофазни електромери, предлагани от “Денима Ел Груп” ООД:

EMS 1P0H
EJS 2xx – тритарифен, с интерфейс за дистанционно отчитане