Кабели и проводници

“Денима Ел Груп” ООД предлага всички видове кабели и е търговски партньор на Елкабел АД – Бургас (силови кабели – CBT, гъвкави кабели с каучукова изолация – ШКПТ, проводници с гъвкави медни жила и поливинилхлоридна изолация – ШВПЛ-А, ШВПЛ-Б, ШВПС, усукан кабел по двойки за пренос на данни във високочестотни (LAN) мрежи – UTP cat. 5e 4x2x0.24, за пренос на данни в LAN мрежи, с екран от ламинирано фолио – FTP cat. 5e 4x2x0.5, cat.6, мостов кабел – ПВВ-МБ1, ПВА1/ПВА2, звънчев проводник – PVU-A1 и много други) от български и международни производители.

Description

“Денима Ел Груп” ООД предлага всички видове кабели и е търговски партньор на Елкабел АД – Бургас (силови кабели – CBT, гъвкави кабели с каучукова изолация – ШКПТ, проводници с гъвкави медни жила и поливинилхлоридна изолация – ШВПЛ-А, ШВПЛ-Б, ШВПС, усукан кабел по двойки за пренос на данни във високочестотни (LAN) мрежи – UTP cat. 5e 4x2x0.24, за пренос на данни в LAN мрежи, с екран от ламинирано фолио – FTP cat. 5e 4x2x0.5, cat.6, мостов кабел – ПВВ-МБ1, ПВА1/ПВА2, звънчев проводник – PVU-A1 и много други) от български и международни производители.

Предлагаме следните сечения на някои от изброените по-горе кабели:

СВТ Мостов кабел PVA 1/PVA 2 ШВПС ШКПТ
СВТ Мостов кабел ПВА ШВПС ШКПТ
от SVT2X1 до SVT3X120+70 от PVVMB12X1 до PVVMB14X1.5 от PVA11X0.5 до PVA11X16 от SHVPS2X0.5 до SHVPS3X6 от SHKPT2X1 до SHKPT5X1.5
Повече информация за силови кабели Повече информация за инсталационни проводници Повече информация за инсталационни проводници Повече информация за инсталационни проводници Повече информация за инсталационни проводници

За повече информация и характеристики можете да посетите следните страници:

– за силови кабели (силови кабели за високо, средно и ниско напрежение) – тук;

– за телекомуникационни кабели (за градски и високочестотни магистрални мрежи) – тук;

– за проводници (за въздушно окачване, инсталационни и битови) – тук;

– за голи усукани проводници (силови кабели за високо, средно и ниско напрежение)- тук.

При неналичност в склада, кабелите могат да се доставят чрез заявка в приемлив срок за клиента!