Трифазни електромери

“Денима Ел Груп” ООД предлага еднофазни и трифазни електромери.

Description

Трифазни електромери, предлагани от “Денима Ел Груп” ООД:

Matrix-D1AKX24 – за монтаж на DIN шина, за директно включване до 60А;
Matrix-DSBKY24 – за монтаж на DIN шина, с измервателни трансформатори на ток;
Matrix-DSCKY24 – за монтаж на DIN шина, с измервателни трансформатори на ток и напрежение;
Matrix-K1AKX22 – за триточков монтаж, за директно включване до 100А.