Щуцери

Щуцерите на Elmark са предназаначени за осигуряване на степента на защита IP при преминаване на кабели през стените на електрически разпределителни табла.

Описание

Предстваляват пластмасова тръба комплектована със съответните уплътнители и гайки. Всички елементи на щуцера са произведени от висококачаствена пластмаса (РЕ) или гума.