3M – изолирбанд, крепители, лента

При неналичност в склада, инсталационните материали на 3M могат да се доставят чрез заявка в приемлив срок за клиента!

Description

“Денима Ел Груп” ООД предлага следните инсталационни материали на фирмата 3M, САЩ – крепители за многократна употреба, изолирбанд, самовулканизираща се лента.