Elmark – автоматика

“Денима Ел Груп” ООД предлага монофазни и трифазни автоматични предпазители, дефектнотокови защити, контактори, автомати, апарати за управление и защита на електродвигатели, промишлени щепселни съединения, таймери, релета на фирма Elmark.

Description

“Денима Ел Груп” ООД предлага монофазни и трифазни автоматични предпазители, дефектнотокови защити, контактори, автомати, апарати за управление и защита на електродвигатели, промишлени щепселни съединения, таймери, релета на фирма Elmark.

Миниатюрни автоматични предпазители представляват електрически превключватели с автоматичен режим на работа, предназначени са за защита на електрически консуматори от претоварвания по ток и късо съединение. Използват се като устройства за комутиране и управление на електрически вериги.

Предлагаме автоматични предпазители със следните параметри

Монофазни автоматични предпазители Трифазни автоматични предпазители
2А 3P/6A
4А 3P/10A
6А 3P/12A
10А 3P/16A
12А 3P/20A
16А 3P/25A
20А 3P/32A
25А 3P/40A
32А 3P/50A
40А 3P/63A
50А
63А
Прекъсвачите с дефектнотокова защита са защитно електромагнитно устройство предназначено за предотвратяване попадането на лица под напрежение вследствие неизправности на изолацията. Монтира се последователно във веригата на електрозахранване след прекъсвача защитаващ съответните консуматори. Сравнява големините на токовете протичащи през нулевия и фазовите проводници и реагира когато разликата между тях (тока на утечка) превиши граничната стойност.

Предлагаме дефектнотокова защита със следните параметри:

2P/25/30mA
2P/25/300mA
2P/40/30mA
2P/40/300mA
4P/25/30mA
4P/25/300mA
Предлагаме още контактори, автомати, апарати за управление и защита на електродвигатели, промишлени щепселни съединения, инструменти, таймери, релета и др.

Изтеглете каталога на Elmark Group (PDF, 54.5 MB) и от 12 стр. до 125 стр. можете да разгледате всички видове предпазители, дефектнотокови защити, контактори, автомати, апарати за управление и защита на електродвигатели, промишлени щепселни съединения, таймери, релета и техните характеристики.

При неналичност в склада, автоматиката на Elmark може да се достави чрез заявка в приемлив срок за клиента!