Mini Pragma апартаментни табла

Апартаментни разпределителни табла Mini Pragma на Schneider Electric са предназначени за скрит или открит монтаж в жилищни сгради за изграждане на нови и разширяване на съществуващи инсталации.

Description

Апартаментни разпределителни табла Mini Pragma на Schneider Electric са предназначени за скрит или открит монтаж в жилищни сгради за изграждане на нови и разширяване на съществуващи инсталации.

доставят се с врата
от 4 до 36 модула
атрактивен дизайн
аксесоари: клемореди
задната част на таблото е конструирана за удобен и бърз стенен монтаж
инсталация с двойна изолация (клас 2)