Unica Top – Schneider Electric – Ключове

Предлагаме всички механизми и възможни комбинации по желание на клиента.

Description

От серия “Unica Top” на Schneider Electric, “Денима Ел Груп” ООД предлага следните механизми:

единичен ключ;
сериен ключ;
девиаторен ключ;
бутон;
TV розетка;
компютърна розетка;
телефонна розетка;
димери;
контакти.